Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 45 Numer roty: 1522
Wydzerzewsky — Item nobilis Martinus de Wydzerzewyce peremptorie iurabit erga nobilem Thomam de Gandky — Rotha:

Takomi pomoʃz bog yʃzem ya nyedaual pol
grzywnÿ groʃʃi ʃchÿrokych czÿnʃu
docoʃczola poʃnanʃkyego anÿ gych
gem vinowath ʃlareylankÿ