Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1500
Bloszeyewskÿ — Item nobilis Andreas de Bloszyewo ad proximos terminos particulares in Pysdri celebrandos peremptorie iurabit erga nobilem Albertum de Gora — Rotha:

Tako [gym] (mu) pomoʃz bog yʃwyanthi + Jako
pan woczech Gorʃzkÿ tho dzedzyczthvo
wtul
czech czʃzo mu ʃzyą doʃtalo puʃciną
pobraczye przedal panu Jandrzeyewÿ Sdobythkem yʃzeffʃchythkim mýenÿm
czo tham bylo