Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1311
Chwalantha iurabit — Item nobilis Chwalantha de Lubicz peremptorie iurabit in terminis particularibus proximis erga textores de Poznania — Rota:

Taco my po
moz bog +. Jacom Nyewząl
Cztirz grziwen przedrokem vth
kaczew ʃpoʃnanyą popanowey
ʃmerczy pąną Thomcowey