Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1231
Testes — Item Nicolaus de Kycowo ducit testes erga Stephanum fabrum de Pnewi: primus Jacobus de Krzesthcowice, secundus Derslaus de Welsyno, tercius Albertus de Krzesthcouice, quartus Johannes de Welsyno, quintus Mirzon de Velsyno, sextus Vincencius de Krzesthcouice etc. — Rota:

Taco gim pomoz bog ... Jaco Nico
laus ... Micolay kycowʃky nedąl
Szedmy rąn Sczepanowy cowalewy
Szepnew anygich othnego mą