Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1425 Pisarz: 43 Numer roty: 1213
Idem iurabit:

yaco czo wzal moy rzaczcza potr neorza
Maczeyewy ʃtaczalk dwoye coný yvoʃz
y ʃchekyra to wzal wmem zapuʃcze
gdzem neprzadal anygagýl ...