Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1424 Pisarz: 43 Numer roty: 1189
Wilaham iurabit — Item nobilis Wilaham de Brzezno iurabit erga Sandiuogium de Chicziny cum testibus — Rota:

Tako gim pomoz bog ... yako wyla
ham Brzezenʃky dlatego hyʃmu
Sandzywoy nedal poʃtawicz zytą
nadzedzine ʃkodzen yeʃt ʃtø grzywen
groʃchy ...