Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1162
Boguslaus de Zekirky iurabit ad proximos terminos particulares: — Rota:

Taco mý pomoz ... yako otem wem
yʃze Micoląy bąly Swolą thomiʃlaową
Wicupyl pol ʃladą vkmecza wedwu
kopu polowicza groʃʃy praʃkich
...