Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1152
Conarzewsczy testes — Item nobiles Albertus cum Thoma heredes de Conarzewo ducunt testes erga Potasz olim de Dambrowka: primus Wbissek de Stassewo, secundus Nicolaus de Widzerzeuicze, tercius Johannes olim de Grambewo, quartus Dobeslaus de Socolniky, quintus Pasek de Socolniky, sextus Poman de Lubom dictus Jacussius etc. — Rota:

Taco gim pomoʃz bog ... yʃze Thoma
ywoczech newzaly Micolayewego yme
ną negdyzowenʃkego nyʃlyʃzmy poz
naly polʃzodmýnaʃcze grzywný ydwa
koną