Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1148
Testes — Item Johannes kmetho de Palandze ducit testes erga kmethones de Zunykowo: primus Petrus Maskola, secundus Johannes, ambo de Palandze, qui circa hoc fuerunt, tercius Vbysz eciam de Palandze, quartus Stano de ibidem, quintus Johannes de ibidem, sextus Mathias de Rosnowo etc. — Rota

Taco gým pomoʃz bog ... ...
yacoʃmý przytem byli, yʃze yan Spalandza
nekradl rzi ʃzwoza aniyebral anýgoʃzal k
mothouiczem zunýkowa alemuwʃzaly woly
[nadro] nadobrowolney drocze ... yaco tø
ʃwacza