Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 42 Numer roty: 1136
Item nobilis Nicolaus de Szathom ducit testes erga prudentem Nicolaum kmethonem de Orzeskowo: primus Petrus Chelmskÿ, secundus Dobrogostius de Schÿracowo, tercius Bryl de Gorzyczsko, quartus Derslaus de Myskowo, quintus Johannes de Myskowo, sextus Johannes Durka de Wroblewo — Rotha:

yʃze tho ʃwaczemÿ yʃze mycolaÿ
zathomʃkÿ ne wýzal penadzÿ
mycolaýowých a ný yemw ne
wadzyl placzenw tych penadzý