Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1421 Pisarz: 39 Numer roty: 1086
Derslaus Boyansky ad proximos terminos iurabit erga Jakel:

Jacom mu newinowath dze
ʃanczy ʃkoth ilichwy poltora lata any dw
caplunu