Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 38 Numer roty: 1077
Soboczsky — Item dominus Dobrogostius Soboczsky debet iurare cras peremptorie erga Mathiam Rogalinsky: — Rota:

Jaco mu neranczil zamaʃka aby mu
zachwaliboga Chibʃkego abÿ onÿ me
li Ranczicz ʃto Grzywen natÿ Godÿ
a na druge godÿ ʃto a nÿ mu ʃnam
bich mu rączil zato pąnczdzeʃzand grzÿ
wen maczkowÿ Rogalniʃkemu