Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 1005
Cowalskÿ — Item Adam de Cowalske ducit testes adversus Kerstan civem Costenensem: primus Czestek Golynsky, secundus, tercius, quartus Wąchno, Nicolaus Jąchno heredes de Jagodno, quintus Ozyas Glamboczsky, sextus Chincza Golinsky — Rota:

Jʃza Adam teÿ Jathkÿ nigdÿ nederʃal [anÿ]
anÿ gey wʃithka mal. oyeʃz wʃitkÿ kerʃtan
nan ʃzalowal