Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 851
Rota Thomconis cum Jacusio:

Jaco Sczedrzik zaplaczil Jacuʃʃewý trzÿdze
ʃczÿ grzÿwen zadzedzina a niczʃmv wancz<..>
nÿe wÿnowath


Primus ad proximos terminos particulares.
Item Thomislaus Cluczewsky mettercius iurabit Gotha Geligowsky, Bolcz de Albo Lacu, Jacussio Proszcowsky. — Rota.