Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 771
Rota testium Milesza Pudliszcowski contra Janussium (Craÿewski):

Tako etc. Jako ([tho]) ʃwatczą. ÿz Mileʃz thich
copczew Medzi obogimi pudliʃzcoviczamÿ
neroʃzoral, oÿeʃz nan Januʃch Craÿew
ʃki zalowal. anÿ kazal Jaco tho ʃwatczą ýʃz Mileʃza tich Cop
czew medzÿ obogimÿ pudliʃzcowicza
mÿ ne roʃoral anÿ kaʃal o neʃz nan
Januʃz Craÿewʃkÿ zalowal

. Milesza Pudliszcowskÿ erga Janusium Craÿewskÿ: primus Mirosz Cuczinský, secundus Staszek de ibidem Zydowczin gener, tercius Petrasius Zimlinskÿ, quartus Petrasius Gorzeczskÿ, quintus Petrasius Drachowský, sextus Stephanus Gorzeczskÿ. Rota: