Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 757
Costen. Item Wyszak de Grzysyna Grisina iurabit metsecundus adversus Andream de Gorzycze feria secunda. — Rota:

Taco mu etc. ÿaco Nadwÿʃlane yadrze
yewo. [vidal] daleʃzm zacząʃcz gorzicz [ʃza]
vyʃeÿ ʃzeʃcznaʃcze grziwen (groʃʃew)