Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 644
Item Petrus Grzibenski ducit erga Johannem Gorziczski de Crzizanowo: primus Nicolaus Soldrski, Vissaco Tarnowski, item Jan Pÿotrcowski, item Vicencius Pÿotrcowski, tanquam presentes, item Joseph Xanginski, item Przibislaus Pÿotrowski.

Tako gim pomozi etc. Jakoʃzmÿ przitem
bili kedi kedi Pÿotrek Grzibenʃki
mową mal ... tedý [go]
nepuʃczil proʃzno Jana tego za
powedzena przedana dzedziný
Grzibna etc.