Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1415 Pisarz: 17 Numer roty: 549
Item nobilis Swansko Giloweczski ducit testes contra dominum Nicolaum de Gorka, cancellarium Poznaniensem: primus Jaroslaus Tarnowski, item Janussius Sodlrski, item Vbisko Pyotrcowski, item dominus Paulus plebanus in Gilowecz, item Jacussius Przilepski, item Petrassius Gerlassy. — Rota:

Tako gim pomozi bog ý
ʃwâtý crziz Jako tho ʃwatczѻ
Jako tho zýtho Oÿeʃz xandz
Canczlerz napana Swanʃzka
zalowal. tho Swâʃko pobral
po Margo(czem) zÿwocze.