Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1414 Pisarz: 17 Numer roty: 506
Item domina Glowaczewa ducit testes ex parte Johannis et Abrahe, filiorum suorum, erga dominum Przibislaum Grisinensem: primus Dobrogostius de Camona, tanquam presens, item Sandiuogius Tÿmeniczski, item Wczank Beganowski, item Petrassius Vrbanowski, item Thomas Parzenczewski, item Andreas Granowski. — Rota:

... Tako mÿ pomozi bog. ÿ ʃwâtÿ
crziʃz. Jakoʃzm. panu przibiʃlao
wÿ podal liʃth. quitanciÿѻ ot
kxandza proboʃcza. natrʃzýdzeʃz
czÿ grziwen. a on mu ʃze gÿch
zaplaczicz zobѻzal. ...