Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1412 Pisarz: 14 Numer roty: 452
Item Petrassius Virzbenský cum duobus, videlicet Franczcone Szcapa et Janussio riwalo suo, iurabit contra Petrasium Vrbanowsky. — Pota:

Jacom ʃzø ʃpýotraʃʃzem Vrbanowʃ
kÿ nefkupil oborziʃlaw ani mu
yego dluʃzniczow necazal obʃi
lacz nati penandze kuplaczenu