Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1410 Pisarz: 14 Numer roty: 437
Item Nemst de Kosten cum fratres Ann (?):

Jaco to ʃwatczø Jaco Januʃz habdank
nyeʃbil anÿ pobral nicloʃʃa noÿmarka
ʃtorunÿa anÿ zeme cradl
anÿ zemʃ
kim zlodzeyem bil.