Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1410 Pisarz: 14 Numer roty: 432
Testes. Item Sepensky ducit testes contra pueros fratris ipsius: primus Thomas Parzenczewsky, Przedpelk Sroczsky, Dobesz Zadora, Petrassius Zadora, Baranek Zaparczinsky, Proscowsky Pacossz:

Jaco micolay bil opecad
lnik dzerʃzcoweý ig[ich](ey)
dzeczi wti czaʃi kedi mu
pani dala dwe grziwne
an ge obroczil nagich
polepʃzene