Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 406
Item Hanca iurabit super Maczconem Godzeszewsky. — Rota:

Jaco czʃo wøczoʃzca namaczku
dobila yedennaczcze grziwen
iʃzczini nazaʃtawe tego wʃzit
ku ʃzeʃcz grziwen pobral