Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 274
Nicolaus Szoldra ducit testes erga Dobroszcam in Costen: primus Swantoslaus Giloueczski, presens, Potrek Borowski, Petrus Vrbanowski, Jarkembolth, Derslaus Golenczewski, Laurencius Bandlewski:

Jaco dobroʃzca micolaia pvʃzczila
zalobi proʃna odwe cope