Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 266
Testes. Petrus Cuczinski, Derslaus Cromoliczski, Scarbimir de Barthoszeuicze. —:

Jaco Woczech neomouil Jana
cudupeuiczom ani otem we