Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 232
Item Wszegnew ducit testes erga Johannem Jaromirski, duo circa existentes: primus Tworzian Docowski, Staszek Danbrowski, Dersiaus Welszinsky, Sandiuogius Kniszinsky, Staszek Lubiczski, Swantoslaus Noszilinski. — Rota:

... Jaco wʃzegnew taco ʃcazal iacoʃmi
gÿ nawczili taco yaco nas kro
lew ʃand nawczil ... iaco gi
krolew ʃand nawczil

Presentes: