Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 230
Testes. Item Andreas Wiskota ducit testes erga Blisborium Granowski: primus Maczek Grunowski, Nicolaus Granbcowski, Krczon de Mirzewo, Kunath de Manszcowo, Nicolaus Pyanowski, sextus Miroslaus Morawczewski. — Rota:

Jaco yandrzich nepomagal otbi
iacz Bliʃborowego ʃlodzeýa ani go
wodl doʃwego domu