Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 219
Item Tworziansky ducit testes erga Theodricum burgrabium Costenensem: primus Przibislaus, secundus Johannes Griszinensis, in testimonium Cotarba Rocoszowsky, Michael Krzecotowsky, Albertus Barclinsky. — Rotha Golaszinsky:

Jacom przitem bili kedi heý
nich Tworzianski [ʃl] Sdzetrzi
chem wmowil rok napøtek anye naʃobothø, aten yeʃm
rok ʃʃtal