Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1434 Pisarz: 25 Numer roty: 1485
Testes. Item Chwal de Rathaye ducit testes erga Vincentium de ibidem: Jacussius Czelusczynsky, secundus Michael Jaroslawsky, tercius Budzywogius Jaroslawsky, quartus Michael Strzamyczskÿ, quintus Petrasius Osszeczsky, sextus Petrus Vslaczskÿ. — Rotha:

Tako nam pomozi bog etc. Jako
Chwal Rathayʃky nye dzyrʃzÿ
ʃwego bratha ʃlada roleÿ <..>udzylowe ale czo dzyerʃzą tho
<...>ą oczcziʃną (dzerʃzy) anye wrzuczile
ʃzą