Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1433 Pisarz: 25 Numer roty: 1470
Item eadem domina Katherina erga uxorem suam domini Johannis sic habet iurare ibidem peremptorie in terminis particularibus. — Rota:

Tako mý etc. Jakom nyekupy
la czepcza ...
haʃtowanego ... anÿmgo geÿ myala za
placzicz naʃwanthy krziʃz.