Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1433
Item nobilis Albertus Kopaschewsky in terminis particularibus peremptorie proximis erga dominum Borconem de Osszeczna habet iurare secundum ius. — Rotha:

Tako mÿ etc. Jakom nyewedzal
czyg byl ten gelen anÿ ʃznamye
nÿa zadnego mÿal chowanego