Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1395
Item domini decreverunt, quod Andreas de Gryzina terminis particularibus peremptorie erga Budzywogium Chalawsky iurabit. — Rotha:

Tako mý pomozi bo(o)g Jako czʃʃo
... kanʃchcze ...