Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1394
Item nobilis Janussius Rambinsky in terminis secundis a presentibus in capite Ieiunii  celebrandis peremptorie iurabit erga dominam Granowska et pueros ipsius. — Rotha:

Tako mý pomozi bog etc. Jacom
nyerzekl dacz Mychalowý Rancz(ʃke)(mv)
procuratorowi panyeÿ Granowʃky
eÿ y geÿ dzathkam lÿʃtv na ʃzeʃcz
dzeʃzand grzywen ...
alem rzekl gemv dacz lyʃt
podzalogą ...