Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1332
Item nobilis Nicolaus Watha in terminis particularibus proximis erga Maternam Crąnský secundum formam iuris sic iurabit. — Rotha:

Tako mi pomoʃzý etc. Jako czoʃm zaÿąl Trzodą Maternyną ʃzCrząnʃka thąm zaÿąl
namem prawem dzedziczthwe koʃmýne a
neʃzganalem geÿ ʃzgego dzedzinÿ nacozmÿn