Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1301
Item nobilis Sobco Zytho(weczs)ky in proximis terminis nunc celebratis erga Jacussium de ibidem secundum formam iuris sic iurabit. — Rotha:

Taco mÿ pomozi etc. Jacom ya nye
ʃlal mego ʃtarʃzego dopana Jacu
ʃʃza dogego bronącz mv
gego crowi wʃząncz