Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1285
Testes. Item nobilis Girzman Sdunowský ducit testes erga generosam Margaretham de Chlebowo: primus Johannes de Szarpathkÿ, secundus Derslaus de Wylcouicze, tercius Derslaus de Raciborowo, quartus Johannes de Raciborowo, quintus Hynotha de Ochla, sextus Nicolaus de Czelusczino. — Rotha:

Taco mÿ etc. Jaco to ʃwathczinÿ
Jaco pan Sdunowʃky lyʃta nye
ma anÿ mal [panÿ] paný Mar
gorzaczinego ktorÿ omawa napąncz
dzeʃząnd grziwen anÿ gego wka
ʃzowal przethpaniczem tego kto
rÿ bý bÿl nyewiprawonÿ