Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1274
Item Passek Koschcowsky ad proximos terminos particulares peremptorie contra Philipum Jezewsky sic iurabit. — Rotha:

Jaco myne then kmecz woczech ʃzko
ʃzkowa nye dal owcze dzelnýe
a nÿ wem ogego roʃzdzelenv anÿ
ʃzmą wolą wydzągnal ʃzdzedzÿnÿ