Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 21 Numer roty: 1261
. Item dominus Abraham Keblowskÿ [ducit] ad proximos terminos particulares dominos Nicolaum Bandlewskÿ et Laurencium Jastculeczský erga Henricum Nyaleczsky secundum ius debet statuere, qui [sicut] sic iurabunt. — Rotha primi:

Jaco Mnye pan abram keblowʃkÿ
zaplaczyl za Jandrzycha Nyaleczʃke
go polʃzoʃtÿnaʃcze grzywen groʃʃÿ ... Jaco ...


Jaco Quia circa hoc eram sicut dominus Abraham Keblowsky solvil domino Nicolao Bandlewskÿ dimidiam sextam decimam marcam grossorum pro Henrico Nyaleczskÿ