Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1254
Nobilis Stephanus de Gunczlewa Gorka ducit testes nobilem Margaretham de Sarnowo: primus Johannes Pyanowskÿ, secundus Adam Pyanowskÿ, tercius Andreas Pyanowskÿ, quartus Martinus Gorzeczskÿ, quintus Nicolaus Z[y]{e}mlynský, sextus Nicolaus Zemlynský — — Rotha:

Jaco kedÿ paný Margorzatha Sarnow
ʃka myala rok wgorcze zpozeʃczą ...
tedÿ pan Sczepan nye czynil ʃwadeczʃth
wa zapoʃʃeczą przeththimi panÿ czʃʃo na
them ʃzedzelÿ anÿ mv radzyl aný go
przechowawal.