Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 21 Numer roty: 1233
ltem pendet terminus inter dominam Margaretham de Sarnowo et inter dominum Donÿn cum filio suo ad iuramentum ad proximos terminos particulares in Costen. — Rotha:

Jaco [mi] czʃzo parobek mog zayol
czlowekowÿ czʃzuekowÿ dwe quo
nÿ na loncze a on paʃʃze nocznѻ
rzeczѻ thÿ zaýol thu gdzem mal
vʃzydkÿ ʃyoncz ale ne namyeʃczch
kyg zaga(ÿ)niczÿ Jaco czʃʃo parobek moyg zayąl czlowye
cowÿ czoʃnkowi dwoge konÿ nalancze a on
paʃche noczną rzeczѻ [o] tÿ zayąl thu
gdzem mýal wʃzýtký ʃyącz ale nye na
mýeʃtke zagaýnyczý

. Item dominus Donyn ad proximos terminos particulares peremptorie contra matrem sic iurabit. — Rota: