Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 1183
Item nobilis Lucas et Wyssotha de Gorca ad proximos terminos particulares secundum ius tres scabinos de Oczcowicze penes crucem debet statuere, qui iurabunt sic. — Rota:

Jaco naʃʃ przywÿedzono do ʃola kÿedÿ Mi
chal kmetowicz zcolaczcowicz Cradl zÿto
chanzebno rzeczą anyʃmÿ tego czaʃʃu bili
przÿʃanʃnikÿ