Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1098
Item Hannes de Chobÿenicze ad proximos terminos particulares peremptorie Mathiam wlodarium suum  contra Martinum Chobyeniczsky debet statuere, qui sic iurabit. — Rota:

Jacom ÿa chodzÿl do Thomÿ do wlodarza pana
Marczina abý zapowÿedzal kmeczem paʃcz
na mego pana dzedzÿne