Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1047
Item Albertus de Nowecz ducit testes erga Stephanum Trambinskÿ: primus Swanthoslaus Giloweczskÿ, qui est frater suus clenodialis, isto non vult perdere, scit de isto, secundus Passek Blozeÿewskÿ [qui est eciam frater] scit de isto, tercius Vincencius Blozeyewský, scit de isto, quartus Sobek Zythoweczskÿ Zytoweczsky, qui est frater suus amitalis, scit de isto, quintus Nicolaus Rikala Ricala olim Noweczky Noweczsky sextus Nicolaus olim Bucowniczskÿ, qui sedet in Xanginkÿ, scit de isto. — Rota:

Jaco otem wem Jaco Woczech Noweczʃkÿ
wydzerzal tą zaʃtawą ʃtim lÿʃtem (zapyʃʃnÿm) ... a
on gÿ ʃtego gwaltem wÿgnal Jaco (wem) (otem) [dano] Jandrzychowe nÿe mÿano dacz
wÿ prawÿ ÿaco LX grzÿwen groʃʃÿ ale ÿaco
LX grzÿwen poʃpolnich

. Derslaus Derslaus Russotskÿ ducit testes contra Janam Jannam sororem suam germanam: primus Sobek Zÿtoweczskÿ, scit de isto, secundus Stoÿslaus Jaroslawskÿ testis, tercius Gregorius Jaroslawsky testis.— Rota: