Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1424 Pisarz: 18 Numer roty: 1041
Dochna Przylepska. Item domina Przÿlepska Dochna ad proximos terminos particulares contra Albertum Borcowsky sic iurabit peremptorie. — Rota:

Jaco czʃʃo mÿ pan woczech zaÿąl [v] trzÿ ʃta
owecz ÿ [cz] czworo owecz tÿ býli wʃʃytko me anye kmecze