Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 1001
Item *dominus* Mroczco Lopuchowskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie debet Dobrogostium Dzewÿerzewskÿ Dzewyerzowsky erga Henricum burgrabium Dzbanský, qui iurabit sic. — Rota:

Jaco mÿą Burgabÿa pana Mroczcow ʃlal
do [dobrogoʃta] Jandrzÿcha Burgrabÿą dzban
ʃkego aby mv zwerzepkÿ dal na rancoyem
ʃtwo tedÿ kÿedy ye zaÿąl (pirzwego) (dnÿa) aon5 gich dacz
[neʃ] nechczal a ÿam chczal zanÿe ranczicz