Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1399 Pisarz: 6 Numer roty: 79
Item Sbidgnew de Cuchari iurare /debet// adversus Vithoslaum de Lukoma:

T m p b yʃz + iʃeʃzvitov<...>
othø ʃaʃtawa aczlibÿ tho gaba<...>
otho (Sdzemø) [rønkøemʃtwo (ʃlub)] otho vic<...>
wyprauicz beʃeʃchodi