Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 447
Modlibogowÿcze. Item nobilis Andreas de Modlibogowÿcze iurabit hac rota erga Osiam de ibidem.

Taco + Iʃzeʃm ÿa nÿekaʃal Oʃziaʃzewy
mowÿcz ʃlodzeÿem markuʃzewÿ