Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 432
Lucom. Item Stanislaus de Lucom debet iurare erga nobilem Albertum de Barthodzeýe ad proximos terminos pro tribus equis et pro tharabellis. — Rota:

Taco Iʃzem czʃom wʃzøl conÿe (ÿʃzwoʃem) tom wʃzøl
naʃwem naprawem ...
Taco + Iʃze czʃom wʃzol ʃzwÿdri tom wʃz
al naʃwem naprawem