Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 404
R(ota):

T n b p y ʃ + Jaco ʃwaczimi Jacoʃz
my przithim bili yʃʃe rzeck ʃwanʃzek
Nadzeʃzly Czloweka ʃwego nazemý
abo nawodze ʃwandý weʃzmy gý
gdrzekoly gý nadzeʃz


Testes ducit: primus Jaszek Pala, secundus Petrus de Wytsznicza, hii fuerunt et alii in testimonium, tercius Dobeslaus [de ibidem] de Schetlewo, quartus Andreas de ibidem, quintus Martinus de ibidem, sextus Jacobus eciam de ibidem.