Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1412 Pisarz: 13 Numer roty: 342
Testes ducit Mrokotha de Brudzewo contra Jacobum de Bratuszewo: primus Przibek de Quathkowo, secundus Derslaus Leszky, tercius Budek de Quathkowo, quartus Mathias de Rrzektÿ, Nicolaus de ibidem, Michael de Koszemÿno. — Rotha qua iurabunt testes Mrokothe:

Tako gim pomoʃzÿ bog yʃwâti
+ Jaco to ʃwathczimi Jaco Mrokota
nyebeʃzal gwaltem namicolaiow
dom ʃzedwyema panÿczoma a
ʃzdzeʃzancza kmoth [yny]ebil (anibil) anÿ
ranil (drzwÿ) anÿ podwoyow ʃzekl